Vi uddanner kvalitetsbevidste og ordholdne håndværkere

Vi føler en naturlig forpligtelse til at vedligeholde faget

Uddannelse

Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer føler vi en naturlig forpligtelse til at vedligeholde faget og uddanne nye generationer af kvalitetsbevidste og ordholdne håndværkere. Derfor har vi konstant 25 tømrer- og murerlærlinge, som følger et nøje tilrettelagt oplæringsprogram i virksomheden.

At være i lære hos Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer skal være noget ganske særligt. Vi stiller derfor høje krav til vores lærlinge, da de er en del af det samlede team, hvor deres kolleger stoler på og regner med dem, og hvor de kan stole på deres kolleger. Lærlinge skal efter vores mening beskæftiges med lige så meningsfyldt arbejde som svendene, da de kun på den måde oplæres metodisk i alle fagets facetter.

Vores lærlinge deltager i en lærlingedag én gang årligt, ligesom de også kommer på lærlingekursus, så de møder andre lærlinge og udbygger deres kompetencer.

Er lysten og evnen hos lærlingene til stede, vil en læreplads hos Guldfeldt Tømrer - Murer A/S utvivlsomt generere endnu en ansvarsbevidst håndværker, som er uddannet efter vores værdier, kvalitet og ordholdenhed.

Efteruddannelse

I Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer indgår efteruddannelse som et væsentligt element, da vi mener, at efteruddannelse er nødvendigt for, at vores medarbejdere hele tiden er opdateret med de nyeste informationer og teknikker inden for byggefaget.

Kursusaktivitet med henblik på opkvalificering af medarbejderne er derfor en løbende og jævnlig proces hos os. Vores ansatte deltager i såvel teoretiske som praktiske efteruddannelseskurser inden for eksempelvis planlægning, konfliktløsning, førstehjælp, klimarenovering, samt aktuelle og relevante byggefaglige emner.

Vi er af den mening, at en høj grad af kursusaktivitet er en nødvendighed for at fastholde topmotiverede medarbejderne og et højt fagligt niveau, så vi fortsat kan være en seriøs og konkurrencedygtig udbyder på markedet.

Arbejdsmiljø

Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer prioriterer at have et sundt arbejdsmiljø og et højt niveau af sikkerhedsforebyggelse. Vi sikrer, at ingen af virksomhedens ansatte udsættes for risici eller skader, der kunne være undgået ved omtanke og indgriben gennem det løbende, forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Vores miljø- og sikkerhedspolitik siger, at medarbejderne udelukkende må anvende godkendte materialer, stoffer, værktøj og øvrigt udstyr - samt kun udføre arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø koordineres af arbejdsmiljøudvalget, og de står i samarbejde med ledelsen for at udføre APV og registrere nærvedulykker på alle virksomhedens byggepladser.

Arbejdsmiljø fortsat...

Alle vores medarbejdere medvirker aktivt til at opretholde det høje sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige niveau, da vi opfordrer dem til at komme med forbedringsforslag. Derudover er medarbejderne gode til at gøre opmærksom på evt. fejl eller manglende sikkerhedsforanstaltninger inden, der opstår farlige situationer.

Hos Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer handler det derfor ikke kun om at overholde lovgivningen, men om at gå skridtet videre, så vores arbejdsmiljø og sikkerhed ligger over de krav, lovgivningen foreskriver. Vi mener, det er vigtigt, at vores medarbejdere kender til den nyeste lovgivning inden for arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet. Vi sørger derfor hele tiden for at holde vores medarbejdere opdateret med den nyeste viden, så de altid er i stand til at handle på sikker og forsvarlig vis, når de er ude på byggepladserne.

Guldfeldt Tømrer - Snedker og Guldfeldt Tømrer - Murer
Sivmosevænget 4
5260 Odense S
T: 6221 0662
M: mail@guldfeldt.dk
CVR: 17559737